Cita del día

Rosalia de Castro.001

“Frío e calor, outono ou primavera, onde… onde se atopa a alegría?”.

“Frío y calor, otoño o primavera, ¿dónde… dónde se encuentra la alegría?” .

– Rosalía de Castro  

Poetisa y novelista española que escribió tanto en gallego como castellano.

(Febrero  1837 – Julio 1885)

¡Feliz día das Letras Galegas!

¡Feliz día de las Letras Gallegas!

Anuncios

Cita del día

Rosalia de Castro

“É feliz o que soñando, morre. Desgraciado o que morra sen soñar” 

“Es feliz el que soñando, muere.  Desgraciado el que muera sin soñar” .

– Rosalía de Castro 

Poetisa y novelista española que escribió tanto en gallego como castellano. (Febrero  1837 – Julio 1885)

Feliz “Día da patria Galega”

Cita del día

Rosalia de Castro

“É feliz o que soñando, morre. Desgraciado o que morra sen soñar” 

“Es feliz el que soñando, muere.  Desgraciado el que muera sin soñar” .

– Rosalía de Castro 

Poetisa y novelista española que escribió tanto en gallego como castellano. (Febrero  1837 – Julio 1885)

Feliz “Día da patria Galega”